Greisinger GHM PH12 činidlo hodnota pH 1 ks

Kód: 1384561
465 Kč 384 Kč bez DPH
Skladem (2 ks)
Možnosti doručení

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pufrovací kapsle pro rozpuštění ve 100 ml destilované vody. Pro výrobu kalibračního roztoku pro pH měřicí přístroje. Kapsle lze v neotevřeném stavu skladovat cca 3 roky.

Obsah balení:
5 kapslí

Doplňkové parametry

Kategorie: Kalibrační roztoky
Hmotnost: 0.006 kg
Množství: 1 ks
Bezpečnostní pokyny GHS / značení nebezpečí: GHS05: žíravý
Hodnota měření: hodnota pH
Hmotnost produktu: 27 g
Standardní věty o nebezpečnosti: H 315: Dráždí kůži. · H 319: Způsobuje vážné podráždění očí. · H 335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Signifikant (hazardous material): nebezpečí
Pokyny pro bezpečné zacházení: P 261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. · P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. · P 305: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: · P 351: Několik minut opatrně oplachujte vodou. · P 338: Vyjměte kontaktní čočky|ツ| jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Kategorie produktu: činidlo

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: